Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Criteria of selection of the European Commissioners
Název práce v češtině: Kritéria výběru evropských komisařů
Název v anglickém jazyce: Criteria of selection of the European Commissioners
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2019
Datum zadání: 28.06.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK