Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the World
Název práce v češtině: Šíření povědomí o cirkulární ekonomice ve světe
Název v anglickém jazyce: The Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the World
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2019
Datum zadání: 26.09.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK