Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe
Název práce v češtině: Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe
Název v anglickém jazyce: Epidemiology of injuries in fastpitch softball
Klíčová slova: zranění, softball, prevence, srovnání
Klíčová slova anglicky: injury, softball, injury prevention, comparison
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2019
Datum zadání: 28.06.2019
Datum a čas obhajoby: 27.01.2022 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2022
Oponenti: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je zmapovat výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe. Zaměřit se na jednotlivé druhy zranění vzhledem k hráčským postům, zjistit jaká preventivní opatření hráči využívají a jak dlouho jim trvá návrat na hrací plochy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective of this thesis is to evidence occurrence of injuries in men’s fastpitch softball and focus on each type of injury due to the players position, find out what players do to prevent from injuries and how long it takes them to return on the fields.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK