Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly. Hlavové nervy.
Název práce v češtině: Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly.
Hlavové nervy.
Název v anglickém jazyce: A Guide to the Anatomy for Logopedia: The Muscles
of the Head, Throat and Breathing Muscles. Nervi craniales
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK