Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časově rozlišená spektroskopie SiV center v diamantu
Název práce v češtině: Časově rozlišená spektroskopie SiV center v diamantu
Název v anglickém jazyce: Time resolved spectroscopy of SiV centers in diamond
Klíčová slova: diamant|barevná centra|laserová spektroskopie
Klíčová slova anglicky: diamond|color centers|laser spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 21.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: RNDr. Karel Žídek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Zásady pro vypracování
Výzkumu bodových defektů v diamantu je věnována v současné době velká pozornost. Tyto izolované defekty, tzv. barevná centra, mohou sloužit, mimo jiné, jak zdroje jednotlivých fotonů či jako biosenzory. Nicméně otázka, zda je možné v těchto centrech dosáhnout stimulované emise, tj. nutné podmínky pro laserování, je stále otevřená. K jejímu vyřešení je potřeba detailně prozkoumat zářivé i nezářivé procesy v optických centrech a vlastnosti a parametry stimulované emise při optickém buzení. Nedílnou součástí výzkumu je optimalizace přípravy vzorků s cílem získat vzorky s vysokou koncentrací center a zároveň vysokou optickou kvalitou.

Cílem diplomové práce bude optická charakterizace vybraných diamantových vzorků s SiV centry pomocí kontinuálních (detekce CCD) a zejména časově-rozlišených (detekce rozmítací kamerou) luminiscenčních měření za různých teplot (12 – 300 K). Vzorky rovněž budou zkoumány i pomocí časově-rozlišené absorpce (metoda excitace a sondování). Na excitaci vzorků bude použit laditelný femtosekundový laserový systém s pulzy o délce 100 fs. Vzorky budou dodávány spolupracujícím pracovištěm Fyzikálním ústavem AV ČR.
Seznam odborné literatury
[1] S. Koizumi, C. Nebel, M. Nesladek, Physics and Applications of CVD Diamond, Wiley-VHC Verlag, Wienheim, 2008.
[2] I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie I, Academia, Praha, 2006.
[3] I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie II, Academia, Praha, 2010.
[4] vybraná časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK