Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Du Fu v Rangxi: možnosti tangské přírodní lyriky
Název práce v češtině: Du Fu v Rangxi: možnosti tangské přírodní lyriky
Název v anglickém jazyce: Du Fu in Rangxi: Possibilities of Nature poetry
Klíčová slova: Du Fu|tangská prírodná lyrika|čínska poézia|došková chyža v Rangxi
Klíčová slova anglicky: Du Fu|Tang Nature Poetry|Chinese poetry|thatched cottage in Rangxi
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2019
Datum zadání: 26.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2019
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na básně, které Du Fu psal v době svého pobytu v „Doškové chýši v Rangxi (xiangxicaotang)“. Na základě tematické analýzy autorka zachytí Du Fuův přístup k přírodní tématice a zejména jeho osobité pojetí přírodní lyriky ve smyslu moderní literární historie (tj. jak básně o „horách a řekách“ shanshui, tak i básně o tianyuan. Svá pozorování bude konfrontovat s klasickým zpracováním přírodní tématiky, jak je reprezentují Wang Wei a Tao Yuanming. Pravděpodobně také přihlédne ke starší bakalářské práci Maríny Tkáčové a zhodnotí, nakolik Du Fu v Rangxi využívá postupy, které rozvinul během svého dřívějšího pobytu v „doškové chýši“ v Chengdu, a co nového do své tvorby v této době přináší.
Seznam odborné literatury
Prameny
Du Fu – sebrané spisy (moderní edice s komentáři):
Xiao, Difei, ed. et al. Du Fu quanji jiaozhu. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2014.
Xie Siwei. Du Fu ji jiao zhu. Shanghai guji chubanshe, 2016.
Při interpretaci konkrétních básní je také možné (opatrně) přihlížet k některé z edic v překladu do moderního jazyka.
The Poetry of Du Fu. Překlad Stephen Owen a Paul Kroll. Boston: De Gruyter, Open, 2016. [https://www.degruyter.com/view/product/246946]
Hightower, James Robert. The Poetry of T’ao Ch’ien. Oxford: Clarendon Press, 1970.
Pro práci s čínskými texty doporučuji využívat také elektronickou databázi souyun

Literatura
Hawkes, David. A Little Primer of Tu Fu. Hong Kong: Chinese University Press, 1994 (1. vyd. Oxford University Press, 1967).
Hung, William. Tu Fu: China's Greatest Poet. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952.
Chou Shan, Eva. Reconsidering Tu Fu: literary greatness and cultural context. Cambridge [Eng], New York: Cambridge University Press, 1995.
Lomová, Olga. Výhled do dálky s jeřábem a vranami: Du Fuova symbolická reprezentace krajiny. Studia Orientalia Slovaca VI, 2007, s. 151–160.
Lomová, Olga. True Sight Truly Written: Nature Poems by Tu Fu. Acta Universitatis Carolinae, Philologica1 – 2001, Orientalia Pragensia XIV, s. 105–124.
Lomová, Olga. Poselství krajiny: obraz přírody v díle básníka Wang Weje. Praha: DharmaGaia, 1999.
Owen, Stephen. The Great Age of Chinese Poetry: The High T’ang. New Haven, CT: Yale University Press, 1981.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK