Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posilování s vlastní vahou osob po s míšní lézí a hodnocení možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze
Název práce v češtině: Posilování s vlastní vahou osob po s míšní lézí a hodnocení možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze
Název v anglickém jazyce: Bodyweight training in individuals with spinal cord injuries and the possibilities in usage of outdoor gyms in Prague
Klíčová slova: posilování s vlastní vahou, lidé na vozíku, venkovní posilovna, cviky
Klíčová slova anglicky: bodyweight training, wheelchair user, outdoor gym, exercises
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2019
Datum zadání: 26.06.2019
Datum a čas obhajoby: 26.01.2021 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U2, H3 -122, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2021
Oponenti: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Markéta Křivánková
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce bylo sestavení metodické řady cviků s vlastní vahou vhodných pro osoby po poranění míchy. Dále bylo zjišťováno, která z pražských hřišť jsou vhodná pro provedení cviků z této metodické řady a tím i pro osoby pohybující se na vozíku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis was to compile a methodical series of bodyweight exercises suitable for people after spinal cord injury. It was also found out which of the Prague outdoor gyms are suitable for performing exercises from this methodical series and thus also for people using a wheelchair.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK