Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam přírodních antinutričních a toxických látek v potravinách
Název práce v češtině: Význam přírodních antinutričních a toxických látek v potravinách
Název v anglickém jazyce: Importance of natural antinutritional and toxic substances in food
Klíčová slova: složky stravy, antinutriční látky, toxické látky, zdraví
Klíčová slova anglicky: diet components, antinutritional substances, toxic substances, health
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2019
Datum zadání: 26.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, LE2-5, E216A, Biomedicínská laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK