Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic
Název práce v češtině: Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic
Název v anglickém jazyce: Comparison of China-Angola and China-Nigeria relations in regards to energy security and Chinese investment
Klíčová slova: Čína, Angola, Nigérie, subsaharská Afrika, energetická bezpečnost, energetická politika, obchod s ropou, neokolonialismus
Klíčová slova anglicky: China, Angola, Nigeria, Subsaharan Africa, enegy security, energy policy, oil trade, neocolonialism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2019
Datum zadání: 25.06.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: Mgr. Jan Mazač
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK