Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza stravovacích zvyklostí v triatlonu u elitních mládežnických kategorií
Název práce v češtině: Analýza stravovacích zvyklostí v triatlonu u elitních mládežnických kategorií
Název v anglickém jazyce: Nutrition habits analysis in triathlon in elite youth categories
Klíčová slova: Triatlon, výživa, jídelníček, mládežnické kategorie, analýza tělesného složení
Klíčová slova anglicky: Triathlon, nutrition, diet, youth categories, body composition analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: PaedDr. Lucia Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření sedmidenního vzorového výživového plánu pro elitní triatlonisty ve věku 15 – 18 let na základě analýzy jejich dosavadních stravovacích zvyklostí a antropometrických ukazatelů společně s ověřením efektivity výživových doporučení po šesti měsících dodržování nastaveného plánu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to create a seven-day model nutrition plan for elite triathletes aged 15 – 18 based on an analysis of their current eating habits and anthropometric indicators together with verification of the effectiveness of nutritional recomendations after six months of compliance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK