Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rudý nebo hnědý šátek? Společné i rozdílné osudy Pionýrské organizace a Junáka v zakladatelském období komunistického režimu v Československu
Název práce v češtině: Rudý nebo hnědý šátek? Společné i rozdílné osudy Pionýrské organizace a Junáka v zakladatelském období komunistického režimu v Československu
Název v anglickém jazyce: Red or brown scarf? The destinies of the Pioneer organisation and Junak in the early communist era in Czechoslovakia
Klíčová slova: Skauting, Junák, Pionýrská organizace, komunismus
Klíčová slova anglicky: Scouting, Junák, the Pioneer organization, Communism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2019
Datum zadání: 21.06.2019
Datum a čas obhajoby: 18.01.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na shromažďování archivních pramenů, jejich kritickém zhodnocení za pomoci pamětníků a na následné interpretaci skrze studium sekundární literatury.
Seznam odborné literatury
BŘEČKA, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990. Brno 1999.
DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno 2006.
FRANC, M.; KNAPÍK, J. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Praha 2018.
HOPPE, Jiří. Opozice ´68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara. Praha 2009.
HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích: výběr z dobové publicistiky. Praha 2004.
KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno 2002.
KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava 2014.
KURAL, Václav a kol. Československo roku 1968 (1. díl: Obrodný proces). Praha 1993.
LEŠANOVSKÝ, Karel. Stručné dějiny českého skautingu v období 1968-1970. Praha 2003.
FRANC, Martin. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha 2013.
PECKA, J.; BELDA, J.; HOPPE, J. Občanská společnost 1967-1970. Emancipační hnutí uvnitř národní fronty 1967-70. Praha-Brno 1995.
SVOBODA, Milan. Hledání zaváté stezky: z historie českého skautingu. Praha 1994.
ŠANTORA, R.; NOSEK, V.; JANOV, S.; DOSTÁL, V. Skautské století. Praha 2012.
VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce?: Pražské jaro 1968 a Praha. Praha 2013.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je analýza pramenů zachycujících proces vzniku Pionýrské organizace a postupného zákazu Junáka komunistickým režimem na přelomu 40. a 50. let 20. století. Práce si zároveň klade za cíl popsat pohled komunistického režimu na spolek Junák a provést komparaci obou mládežnických organizací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis analyses the process of creation of the Pioneer organization, and the gradual prohibition of the Scout organization Junák by the Communist regime at the turn of the 1940s and 1950s. The thesis aims to describe the view of the Junák organization by the Communist regime, and to compare both youth organizations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK