Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Název práce v češtině: Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Název v anglickém jazyce: Monitoring of basic pharmacokinetic parameters of acetylcholinesterase inhibitors used in the treatment of Alzheimer's disease
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 14.11.2019 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.11.2019
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Studentka nejprve provede literární rešerši. Těžištěm její činnosti bude experimentální práce.
Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Chemical Abstracts (CA)
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie
Houben I., Weyl Th.: Die Methoden der organischen ChemiePharmazeutische Stoffliste
Počítačové databáze (Web of Science, Medline, Beilstein, CA)
Literatura farmaceuticko-chemického charakteru, např. Current Medicinal Chemistry, Eur. J. Med. Chem., Drug Discovery Today, J. Med. Chem., Drugs Fut., Farmaco, Bioorg. Med. Chem. Lett. apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK