Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sources pour l´enseignement de la civilisation française et francophone
Název práce v jazyce práce (francouzština): Sources pour l´enseignement de la civilisation française et francophone
Název práce v češtině: Zdroje pro výuku reálií Francie a frankofonních zemí
Název v anglickém jazyce: Resources for teaching culture and identity of France and french speaking countries
Klíčová slova: reálie, kultura, interkulturní kompetence, autentický dokument, didaktizovaný dokument, zdroje pro výuku reálií, frankofonie
Klíčová slova anglicky: Culture and identity, intercultural competence, authentic document, dicactised document, resources for teaching culture and identity, francophony
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 21.01.2021 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Madeleine Biegel
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK