Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Člověk na cestě - autorská reflexe a škola
Název práce v češtině: Člověk na cestě - autorská reflexe a škola
Název v anglickém jazyce: Man on the way - author's reflection and school
Klíčová slova: cesta, záznamy z cest, zážitek, reflexe, teoretické souvislosti, výtvarné zápisky
Klíčová slova anglicky: journey, travel records, experience, reflection, theoretical context, art notes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2019
Datum zadání: 09.07.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujte teoretické souvislosti tématu práce. Vyhledejte příklady autorů z vybraných období, prozkoumejte jejich pojetí zápisků, výtvarných reflexí z cest a zjistěte do jaké míry svojí tvorbou dokládají nejdůležitější aspekty studovaného tématu. V další části práce vytvořte soubor didaktických interpretací tématu, které bude čerpat z vašich teoretických zjištění a projektu, či metodické řadě uspořádá lekce v logice aktuální školní praxe. V autorské součásti závěrečné práce vytvořte soubor výtvarných realizací, vycházejících z cest po Albánii.
Seznam odborné literatury
FRAGNER, Benjamin. Cesty bez konce. Praha: Albatros, 1982. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. ISBN 80-7290-058-7.
BLÁHA, Jaroslav a Jan SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním [5]. Praha: Práce, 1997. ISBN 80-208-0432-3.
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany: H, 2008. ISBN 978-80- 7319-076-7
VOLF, Petr. František Skála: Sklizeň 1980-2004. Praha, BB art, 2005. ISBN 80-7341-569-0.
HOFFMANNOVÁ, J. „Paradoxy deníky a memoárové literatury.“ Tvar, 1995
PETROV-VODKIN k.s. Samarkandiya. Iz putevyx nabroskov 1921 g. pb.: Akvilon, 1923.
PIVOVAROV, Viktor a Jan MACHONIN. Zamilovaný agent. Torst, 2018. ISBN 978-80-7215-572-9.
SKÁLA, František. Praha - Venezia. Praha: Arbor vitae, 2005. ISBN 80-86300-63-3.
SKÁLA, František. Headlands. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-87164-90-7.
ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy.
FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Galerijní a muzejní edukace 1. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Galerie Rudolfinum, 2011. ISBN 978-80-7290-535-5
FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ, Vladimíra SEHNALÍKOVÁ a Leonora KITZBERGEROVÁ. Galerijní a muzejní edukace 2. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Galerie Rudolfinum, 2012. ISBN 978-80-7290-700-7.
SLAVÍK, Jan „ Umění zážitku, zážitek umění, teorie a praxe artefiletiky 1.díl“ UK v Praze – Pedagogická fakulta, Jan Slavík 2001, ISBN 80-7290-066-8 23.
SLAVÍK, Jan „ Umění zážitku, zážitek umění, teorie a praxe artefiletiky 2.díl“ UK v Praze- Pedagogická fakulta, 2003, ISBN 80-7290-130-3
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 200n. l. ISBN 978-80-200-1677-5.
SLÁDEČEK, S. Turista vs poutník. Architekt, 2005, č. 1.
Předběžná náplň práce
Vytvořte obsahově, myšlenkově vyrovnanou práci, která ve třech částech poukáže na souvislosti tématu uměleckých zápisků - deníků z cest. Tato zjištění aplikujte do didaktického konceptu a vlastního souboru výtvarných řešení, které budou s ostatními částmi práce v rovnováze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Create a content-minded work that points out the three themes of the context of the theme of art notes - journals from travels. Apply these findings to the didactic concept and your own set of art solutions that will balance the rest of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK