Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Programovaná DNA eliminace u živočichů
Název práce v češtině: Programovaná DNA eliminace u živočichů
Název v anglickém jazyce: Programmed DNA elimination in animals
Klíčová slova: programovaná DNA eliminace, chromatinová diminuce, chromozomální eliminace, hybridogeneze, micronuclei, epigenetické modifikace, Germ1, GRC
Klíčová slova anglicky: programmed DNA elimination, chromatin diminution, chromosomal elimination, hybridogenesis, micronuclei, epigenetic modifications, Germ1, GRC
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2019
Datum zadání: 29.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
U většiny mnohobuněčných organismů nesou všechny buňky organismu stejnou genetickou informaci. Výjimkou jsou případy, kdy v somatických buňkách probíhá tzv. programovaná DNA eliminace, během které dochází k vyloučení specifických sekvencí z genomové DNA. Cílem nabízené bakalářské práce je popsat známé případy programované DNA eliminace u mnohobuněčných živočichů a diskutovat jejich možný význam. Navazující diplomová práce se zaměří na studium programované DNA eliminace u pěvců, kde dochází v somatických buňkách k vyloučení celého jednoho chromosomu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK