Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj evropské podpory demokracie na příkladu Tuniska ve 21. století s důrazem na vývoj po Arabském jaru
Název práce v češtině: Vývoj evropské podpory demokracie na příkladu Tuniska ve 21. století s důrazem na vývoj po Arabském jaru
Název v anglickém jazyce: The development of EU democracy assistance in the 21st century: the case of Tunisia after the Arab Spring
Klíčová slova: Podpora demokracie, Demokratická asistence, Tunisko, Arabské jaro, ENI, Ben Ali, Evropská unie
Klíčová slova anglicky: Democracy promotion, Democracy assistence, Tunisia, Arab spring, ENI, Ben Ali, European Union
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2019
Datum zadání: 19.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Primární zdroje:
• „About EED“, oficální stránky EED, staženo 13.března 2020, https://www.democracyendowment.eu/en/about/about-us.html.
• „About us“, oficiální stránky African, Caribbean, and Pacific Group of States, staženo 28. března, 2020 http://www.acp.int/content/secretariat-acp.
• „About Us“, oficiální stránky Civil Society Facility South, staženo 15. května, 2020.
• „COM (2006) 19 final, Communication from the Commission, The Thematic Programme “Non-state Actors and Local Authorities in Development”“, oficiální dokument Evropské Komise, staženo 28. března, 2020, http://aei.pitt.edu/37789/1/COM_(2006)_19_final.pdf.
• „COM (2019) 324 final, Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2018“, oficiální stránky Úředního věstníku EU, staženo 29. března, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0324&from=EN.
• „Creditor Reporting System“, oficiální stránky OECD.stat, staženo 15. května, 2020, https://stats.oecd.org/#.
• „Délégation de l'Union européenne en Tunisie, Rapport d’activité: Édition 2017“, oficiální stránky EEAS, staženo 28. března, 2020 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_activite_due_2017_fr_20062017.pdf.
• Directorate General for external policies, Policy Departement, AFET, „EU Policies in Tunisia before and after the Revolution“, staženo 11. března, 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU%282016%29578002_EN.pdf
• „ENI Twinning News Special, ENI Twinning Projects Pipeline 2020“, oficální stránky Evropské Komise, staženo 13. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pipeline_eni_march_2020.pdf.
• „ENI Twinning News Special, ENI Twinning Projects Pipeline 2020“, oficální stránky Evropské Komise, staženo 13. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pipeline_eni_march_2020.pdf
• „ENI Twinning News Special, ENI Twinning Projects Pipeline From July till December 2019“, oficální stránky Evropské Komise, staženo 13. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pipeline_update_eni_july_2019.pdf.
• „European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 Overview of Activities and Results“, oficiální stránky ENPI, staženo 28. března, 2020, stránka zpřístupněna přes Wayback Machine – Internet Archive na duben 2016 - https://web.archive.org/web/20160415050811/http://www.enpi-info.eu/files/publications/Overview%20ENG%20web%20low.compressed.pdf.
• „European Neighbourhood Instrument (ENI) Summary of the 2017-20 single support framework, Tunisia“, staženo 12. března, 2020, https://www.gtai.de/resource/blob/25914/bc9ed1a35ab4270c7702d91cf7ac486d/pro201708105000-data.pdf.
• „European Neighbourhood Policy (ENP)“, oficiální stránky European External Action Service, staženo 11. března, 2020, https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en.
• Benita Ferrero-Waldner, „European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood Policy, The Middle East in the EU's External Relations, “Madrid: Fifteen Years Later” conference, Madrid, 11 January 2007“, oficiální stránky Evropské komise, staženo 17. března, 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_07_7.
• „Foreign policy: aims, instruments and achievements“, oficiální stránky Evropského Parlamentu, staženo 17. března, 2020, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements.
• „IcSP Map, Service for Foreign Policy Instruments (FPI)“ oficiální stránky IcSP, staženo 13. března, 2020, https://icspmap.eu/.
• „Joint Paper, Commission/Council General Secretariat on Democracy Building in EU External Relations SEC (2009) 1095 final“, staženo 14. května, 2020, http://aei.pitt.edu/45425/1/sEC_(2009)_1095.pdf.
• „KOM (2011) 303 v konečném znění, Společné sdělení Evropskému parlamentu, Raděm Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, oficiální stránky Přístupu k právu Evropské unie EUR-Lex, staženo 20. března, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0303&from=CS.
• „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru“ oficiální stránky Přístupu k právu Evropské unie EUR-Lex, staženo 29. března, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0230&from=EN.
• „Neighbourhood Investment Facility Operational Annual Report 2014“, oficiální stránky Evropské Komise, staženo 29. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/nif/20151022-2014-report-optimised-final.pdf.
• „Neighbourhood Investment Facility Operational Annual Report 2016“, oficiální stránky Evropské Komise, staženo 29. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/nif-oar2016_en_200617_web_version.pdf
• „Neighbourhood Investment Platform“, oficiální stránky Evropské Komise, staženo 29. března, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-platform_en.
• „Programmation de l’Instrument européen de voisinage (IEV) (2014-2020) Cadre unique d’appui UE-Tunisie (2017-2020)“, oficiální stránky Evropské komise, staženo 30.3.2020 z https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ssf-tunisia-c_2017_5637_1_annex_fr_v1_p1_944238.pdf.
• „Recipients data from 2007 to 2019“, oficiální stránky Evropské Komise a EU Aid Explorer, staženo 14. března, 2020, https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en.
• „Společné sdělení Evropskému parlamentu, Raděm Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, oficiální stránky Přístupu k právu Evropské unie EUR-Lex, staženo 20. března, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0303&qid=1587646373665&from=CS.
• „Tunisia Financial Assistance Fiche“, oficiální stránky Evropské komise, staženo 12.3.2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/tunisia/20160201-tunisia-financial-assistance-fiche.pdf.
• „Tunisia“, oficiální stránky Evropské komise - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, staženo 12. března, 2020, z https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en.
• „Tunisia“, oficiální stránky OEC, staženo 18. března, 2020, https://oec.world/en/profile/country/tun/.
• „What we do“, oficiální stránky Evropské Komise, staženo 28. března, 2020 https://ec.europa.eu/echo/what_en.
• „Wordwide Governance Indicators“, oficiální stránky Databanky Světové Banky, staženo 6. května, 2020, https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators#.

Sekundární zdroje:
• Jeff Bridoux, Milja Kurki, „Cosmetic agreements and the cracks beneath: ideological convergences and divergences in US and EU democracy promotion in civil society“, Cambridge Review of International Affairs 28, č. 1 (2015): 55-74, doi: 10.1080/09557571.2014.902653.
• Thomas Carothers, „Taking stock of US democracy assistance“ in „American Democracy Promotion : Impulses, Strategies, and Impacts“ (Oxford: Oxford University Press, 2000), 188-199.
• David Chandler, „Rhetoric without responsibility: the attraction of ‘ethical’ foreign policy“, British Journal of Politics and International Relations 5, č. 3 (2003): 295-316, doi: 10.1111/1467-856X.00108.
• Silvia Colombo, Benedetta Voltolini, „‘Business as Usual' in EU Democracy Promotion Towards Morocco?,“ L'Europe en Formation 1, č. 371 (2014): 41-57, doi: 10.3917/eufor.371.0041.
• Thomas Diez, „Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering ‘Normative Power Europe’“, Millennium: Journal of International Studies 33, č. 3 (2006): 613-636, doi: 10.1177/03058298050330031701.
• Vincent Durac, Francesco Cavatorta, „Strengthening Authoritarian Rule through Democracy Promotion? Examining the Paradox of the US and EU Security Strategies: The Case of Bin Ali's Tunisia,“ British Journal of Middle Eastern Studies 36, č. 1 (2009): 3-19, doi: 10.1080/13530190902749523.
• Jan Hornát, Transatlantic Democracy Assistance: Promoting Different Models of Democracy, (London and New York: 2019, Routledge).
• Daniela Huber, Democracy Promotion and Foreign Policy: Identity and Interests in US, EU and Non-Western Democracies, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015).
• Sandra Lavenex, Frank Schimmelfennig, „EU democracy promotion in the neighbourhood: from leverage to governance?“, Democratization 18, č.4 (2011): 885-905, doi: 10.1080/13510347.2011.584730.
• Leila Mouhib, „EU Democracy Promotion in Tunisia and Morocco: Between Contextual Changes and Structural Continuity“, Mediterranean Politics 19, č. 3 (2014): 351-372, doi: 10.1080/13629395.2014.966984.
• Gergana Noutcheva, „Institutional Governance of European Neighbourhood Policy in the Wake of the Arab Spring“, Journal of European Integration 37, č. 1 (2015):19-36, doi: 10.1080/07036337.2014.975987.
• Thomas O’Brien, „The primacy of political security: contentious politics and insecurity in the Tunisian revolution“, Democratization 22, č. 7 (2015): 1209-1229, doi: 10.1080/13510347.2014.949247
• Michelle Pace, „Paradoxes and contradictions in EU democracy promotion in the Mediterranean: the limits of EU normative power“, Democratization 16, č. 1 (únor 2009): 39-58, doi: 10.1080/13510340802575809.
• Brieg Tomos Powel, „A clash of norms: normative power and EU democracy promotion in Tunisia,“ Democratization 16, č. 1 (2009): 193-2014, doi: 10.1080/13510340802575924.
• Frank Schimmelfennig, Hanno Scholtz, „EU Democracy Promotion in the European Neighbourhood“, European Union Politics 9, č. 2 (2008): 187-215, doi: 10.1177/1465116508089085.
• Sanja Tatic, Christopher Walker eds., Countries at the Crossroads: A Survey of Democratic Governance (Lanham: Rowman & Littlefield, 2008), 692.
• Andrea Teti et al., „EU Democracy Assistance Discourse in Its New Response to a Changing Neighbourhood“, Democracy and Security 9 (2013): 61-79, doi: 10.1080/17419166.2012.736311.
• Andrea Teti, „The EU's First Response to the ‘Arab Spring’: A Critical Discourse Analysis of the Partnership for Democracy and Shared Prosperity,“ Mediterranean Politics 17, č. 3 (2012): 266-284, doi: 10.1080/13629395.2012.725297.
• Vera Van Hüllen, „Europeanisation through Cooperation? EU Democracy Promotion in Morocco and Tunisia“, West European Politics 35, č. 1 (2012): 117-134, doi: 10.1080/01402382.2012.631317.
• Vera van Hüllen, „Negotiating democracy with authoritarian regimes. EU democracy promotion in North Africa,“ Democratization 26, č. 5 (2019): 869-888, doi: 10.1080/13510347.2019.1593377.
• Anne Wetzel, Jan Orbie, Fabienne Bossuyt, „One of what kind? Comparative perspectives on the substance of EU democracy promotion“, Cambridge Review of International Affairs 28, č. 1 (2015): 21-34, doi: 10.1080/09557571.2015.1019726.
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá vývoj evropské podpory demokracie v druhé dekádě 21. století, resp. po Arabském jaru. Zkoumání skladby evropské podpory je založeno na podrobném rozboru tuniského příkladu. Po získání tohoto přehledu je zkoumán vývoj celkové podpory Evropské unie v Maroku, Egyptě a v regionálním měřítku.
Z tohoto výzkumu vyplývá, že v druhé polovině desátých let dochází k nárůstu financí směřujících na podporu demokracie, a to jak absolutně, tak relativně (ve srovnání s financemi pro jiné sektory). Tato práce analyzuje možné důvody pro tento nárůst, mezi nimiž je zařazena např. snaha kompenzovat demokratický deficit EU, či reakce na migrační krizi. Zároveň však tato práce rozebírá limity tohoto vývoje a argumentuje, že např. potřeba stability v evropském sousedství bude omezovat následující vývoj evropské podpory demokracie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper investigates the developments of European democracy promotion in the second decade of the 21st century or more precisely after the Arab spring. The research of the European promotion structure is based on a thorough analysis, using Tunisia as an example. After this analysis, this paper further focuses on the development of overall European democracy support in Morocco, Egypt and in the broader region.
From this research we learn, that in the second half of the 2010s there is an increase in the finances intended for democracy promotion in both absolute and relative terms (when compared to other sectors). This thesis analyses possible reasons for this surge e.g. an attempt to compensate for the democratic deficit in the EU or a reaction to the migration crisis. At the same time, this paper examines the limits of this development and argues that for example the need for stability will further limit any future development of the European democracy support.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK