Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vztahu délky dolní končetiny a velikosti ráfku na psychofiziologickou odezvu organismu
Název práce v češtině: Vliv vztahu délky dolní končetiny a velikosti ráfku na psychofiziologickou odezvu organismu
Název v anglickém jazyce: Effect of lower limb length-bike rime size relationship on psychophysilogocal response of the organism
Klíčová slova: cykloturistika, ráfky, valivý odpor, spiroergometrie, nepřímá kalorimetrie
Klíčová slova anglicky: cycling, tourism, rims, rolling resistence, spiroergometry, indirect calorimetry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Brtník
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2019
Datum zadání: 18.06.2019
Datum a čas obhajoby: 31.08.2020 15:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2020
Oponenti: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posouzení vztahu délky dolní končetiny a velikosti ráfku u hobby a rekreačních jezdců na horském kole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Assessment of the relationship between lower limb length and rim size in hobby and recreational mountain bikers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK