Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces čtení u žáků s dyslexíí na 2. stupni základní školy
Název práce v češtině: Proces čtení u žáků s dyslexíí na 2. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Process of reading for pupils with dyslexia at the 2nd level of primary school
Klíčová slova: dyslexie, čtení, učení, specifické poruchy učení, didaktické pomůcky
Klíčová slova anglicky: dyslexia, reading, learning, specific learning disabilities, teaching aids
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2019
Datum zadání: 17.06.2019
Datum a čas obhajoby: 12.01.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK