Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edgeworthov rozvoj
Název práce v jazyce práce (slovenština): Edgeworthov rozvoj
Název práce v češtině: Edgeworthův rozvoj
Název v anglickém jazyce: Edgeworth expansion
Klíčová slova: Edgeworthův rozvoj, charakteristická funkcia, centrálna limitná veta
Klíčová slova anglicky: Edgeworth expansion, characteristic function, central limit theorem
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2017
Datum zadání: 10.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) podrobně vysvětlí princip Edgeworthova rozvoje. Na vhodných příkladech pak ilustruje použití tohoto
rozvoje. Případně také může porovnat výsledky s jinými asymptotickými metodami.
Seznam odborné literatury
Barndorff-Nielsen, O.E. and Cox, D.R. (1991). Asymptotic Techniques for Use in
Statistics, Chapman and Hall, London.

DasGupta, A. (2008). Asymptotic theory of statistics and probability. Springer Science & Business Media.

Hall, P. (1992). The Bootstrap and Edgeworth Expansion. Springer, New York.

Wallace, D. L. (1958). Asymptotic approximations to distributions. Annals of Mathematical Statistics. 29: 635–654.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK