Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa u dětí ve fotbale
Název práce v češtině: Výživa u dětí ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Nutrition of the children playing football
Klíčová slova: fotbal, výživa, mládež, fyzická zátěž, stravování
Klíčová slova anglicky: Football, nutrition, the youth, physical load, eating
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2019
Datum zadání: 17.06.2019
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK