Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sex v soudobé mediální komunikaci : na příkladu současné reklamy v českých tištěných médiích (se zvláštním zřetelem na dvouznačnost sdělení)
Název práce v češtině: Sex v soudobé mediální komunikaci : na příkladu současné reklamy v českých tištěných médiích (se zvláštním zřetelem na dvouznačnost sdělení)
Název v anglickém jazyce: Sex in contemporary media communication : illustrated on contemporary advertising in Czech printed media (with special respect to ambigrity of the message)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2006
Datum zadání: 21.07.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: Mgr. Štefan Švec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK