Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití kompenzačních cvičení u fotbalistů ve sportovním středisku mládeže
Název práce v češtině: Využití kompenzačních cvičení u fotbalistů ve sportovním středisku mládeže
Název v anglickém jazyce: Use of compensatory exercises for footballers in the youth sports center
Klíčová slova: fotbal, kompenzační cvičení, svalové dysbalance, posilovací cvičení, protahovací cvičení, kompenzační programy, sportovní středisko mládeže
Klíčová slova anglicky: football, compensatory exercises, muscle imbalance, fitness exercises, stretching exercises, compensation programs, youth sports center
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2019
Datum zadání: 14.06.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 12:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK