Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces vyjednávání skupin obyvatel města na případu vnitrobloků
Název práce v češtině: Proces vyjednávání skupin obyvatel města na případu vnitrobloků
Název v anglickém jazyce: The negotiation process of the city groups applied on the case of courtyards
Klíčová slova: vnitroblok, poloveřejný prostor, sociální konflikt, urbanismus
Klíčová slova anglicky: courtyard, semi public space, social conflict, urbanism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2019
Datum zadání: 13.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci bych se chtěl zabývat procesem vyjednávání lidí v městském prostředí na případu vnitrobloků v Praze. Ústředním tématem práce je proces vyjednávání v oblasti vnitrobloků, jak obyvatel činžovních domů samotných, tak mezi obyvateli a návštěvníky, kteří tyto poloveřejné prostory využívají. Vybral jsem především takové vnitrobloky, kde dochází často ke konfrontacím těchto skupin. V práci se budu zabývat výzkumem 2 až 3 vnitrobloků. Tento výzkum bude proveden pomocí kvalitativních metod výzkumu, především metodou polostrukturovaného rozhovoru a zúčastněným pozorováním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK