Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompenzační cvičení ve sportovním aerobiku.
Název práce v češtině: Kompenzační cvičení ve sportovním aerobiku.
Název v anglickém jazyce: Compensatory exercise in sports aerobics
Klíčová slova: Kompenzační cvičení, aerobik, sportovní aerobik, děvčata, sportovní úraz
Klíčová slova anglicky: Compensatory exercises, aerobics, sports aerobics, girls, sports injury
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2019
Datum zadání: 13.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: PhDr. Jaroslav Krištofič
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK