Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace Chekanovových-Eliashbergových algeber
Název práce v češtině: Reprezentace Chekanovových-Eliashbergových algeber
Název v anglickém jazyce: On representations of Chekanov-Eliashberg algebras
Klíčová slova: reprezentace, Chekanovova-Eliashbergova algebra, Legendréovy podvariety
Klíčová slova anglicky: representation, Chekanov-Eliashberg algebra, Legendrian submanifold
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Roman Golovko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2019
Datum zadání: 13.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2020
Datum a čas obhajoby: 09.07.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2020
Oponenti: Hong Van Le, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje základy teorie Legendréových podvariet kontaktních varier. Hlavním cílem je naučit se klasické a moderní invarianty v této teorii, zkoumat
a konstruovat reprezentace Chekanovových--Eliashbergových algeber pro specifické Legendréovy uzly.

The student will study the basics of the theory of Legendrian submanifolds of a contact manifold. The main goal is to learn about the classical and modern invariants in this theory, in particular to investigate and construct some representations of Chekanov--Eliashberg algebras of certain Legendrian knots.
Seznam odborné literatury
S. Sivek, The contact homology of Legendrian knots with maximal Thurston-Bennequin invariant, J. Symplectic Geom. 11 (2013), no. 2, 167-178

L. Ng and D. Rutherford, Satellites of Legendrian knots and representations of the Chekanov-Eliashberg algebra, Algebr. Geom. Topol. 13 (2013) 3047-3097

G. Dimitroglou Rizell and R. Golovko, Estimating the number of Reeb chords using a linear representation of the characteristic algebra, Algebr. Geom. Topol. 15 (2015) 2887-2920

C. Leverson and D. Rutherford, Satellite ruling polynomials, DGA representations, and the colored HOMFLY-PT polynomial, preprint 2018, arxiv:1802.10531

B. Chantraine, L. Ng and S. Sivek, Representations, sheaves, and Legendrian (2,m)-torus links, preprint 2018, arXiv:1805.03603

L. Ng and J. Etnyre, Legendrian contact homology in R^3, preprint 2018, arXiv:1811.10966
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK