Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách
Název práce v češtině: Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách
Název v anglickém jazyce: Teaching volleyball in physical education classes at the primary and secondary school
Klíčová slova: Tělesná výchova, vyučovací předmět, žák, učitel, rámcový vzdělávací program
Klíčová slova anglicky: Physical education, school subject, student, teacher, framework education programme
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2019
Datum zadání: 12.06.2019
Datum a čas obhajoby: 31.08.2020 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2020
Oponenti: Mgr. Tomáš Kočíb
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK