Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech
Název práce v češtině: Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech
Název v anglickém jazyce: Study of sensory-active compounds of hops in dry-hopped beers
Klíčová slova: chmel, chmelové silice, studené chmelení, pivo, stárnutí piva, senzorické hodnocení piva
Klíčová slova anglicky: hop, hop oils, dry-hopping, beer, beer-aging, beer sensory analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2019
Datum zadání: 08.08.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studené chmelení piva je v současnosti na trhu velmi oblíbená technika úpravy piva, jež má svá pozitiva, ale i úskalí. Hlavní účel studeného chmelení je dostat chmelové aroma v co nejméně pozměněném stavu do výsledného produktu. Za chmelové aroma jsou zodpovědné hlavně chmelové silice, kterým je věnována značná část této práce. V první řadě je však provedena validace izolačních metod silic z chmelového materiálu a piva. Dále je studován přenos těchto těkavých látek z chmele do piva v průběhu studeného chmelení a diskutován s dopady přenosu na chuť a aroma výsledného produktu. Následně jsou v práci sledovány změny profilu těchto senzoricky aktivních látek v souvislosti se stárnutím studeně chmeleného piva a korelovány s výsledky senzorické analýzy. V závěru se autor věnuje senzorickému zhodnocení těchto piv.
Studium silic v této práci je realizováno na výběru piv z Volby Sládků, a to zejména díky Výzkumnému ústavu pivovarskému a sladařskému, ve spolupráci se sládkovou Plzeňského prazdroje Lenkou Strakovou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nowadays, dry-hopping is a widely used method of beer making, with its pros and cons. The main purpose of dry-hopping is to derive specific hop aroma to beer in its very unchanged form. The essential part of this work consists of a study of hop essential oils, as the main providers of desired hop aroma. Firstly, the validation of methods for isolating essential oils from hop material and beer is carried out. Secondly, the transfer of these volatiles in process of dry-hopping is studied and the impact on beer aroma profile is discussed. Subsequently, changes of essential oils profile during beer‑aging are observed and evaluated with a valuable tool, the sensory analysis.
This study was realized on beer samples from Brewers‘ Choice program, thanks to the Research Institute of Brewing and Malting and Lenka Strakova, the Pilsner Urquell brewer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK