Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerka - nová role ředitelky mateřské školy
Název práce v češtině: Manažerka - nová role ředitelky mateřské školy
Název v anglickém jazyce: The Manager - the New Role of the Headmaster/Headmistress of a Nursery School
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Gottwaldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK