Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Císařský řez a jeho vliv na psychický vývoj dítěte od narození do předškolního věku
Název práce v češtině: Císařský řez a jeho vliv na psychický vývoj dítěte od narození do předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Ceasarean section and its impact on child psychological development from birth to preschool age
Klíčová slova: císařský řez|psychický vývoj|narození|předškolní věk|porod
Klíčová slova anglicky: Ceasaren section|psychological development|birth|preschool age|delivery
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2019
Datum zadání: 11.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. MUDr. Pavel Čepický, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat dopady císařského řezu na psychický vývoj dítěte v periodě od narození do předškolního věku.
Literárně přehledová část se bude věnovat dosavadním poznatkům o vlivu císařského řezu na psychický vývoj dítěte a mechanismům, kterými lze tento efekt vysvětlit.Začátek literárně přehledové části se bude zabývat otázkou dopadu typu porodu na vývoj dítěte v různých oblastech, na chování a temperament dítěte. Poté bude pozornost zaměřena na možné faktory, které ovlivňují efekt císařského řezu na psychický vývoj dítěte, tedy mediátory a moderátory, posléze zavádějící faktory.
Předmětem návrhu výzkumu bude prospektivní longitudinální studie, která bude sledovat, jak se typ porodu promítá do psychického vývoje dítěte. Zkoumán bude soubor párů matka-dítě po dobu 6 let, a to od narození dítěte do zahájení školní docházky. Data budou získána prostřednictvím dotazníků vyplněných matkami a přímého psychologického vyšetření dítěte ve věku 1,5; 3 a 5 let. Výzkumná otázka zní: Liší se vývoj dětí, které přišly na svět císařským řezem, od těch, které byly porozeny spontánně vaginálně? Analýza bude kontrolovat potenciální „confounding“ faktory, např. indikace k císařskému řezu.
Seznam odborné literatury
Huang J., Yan, S., Wu, X., Zhu, P. & Tao, F. (2019). Elective caesarean section on maternal request prior to 39 gestational weeks and childhood psychopathology: a birth cohort study in China. Biomed Central Psychiatry, 19(1), 1-11.

Chojnacki, M. R., Holscher, H. D., Balbinot, A. R. et al. (2019). Relations between mode of birth delivery and timing of developmental milestones and adiposity in preadolescence: A retrospective study. Early Human Development, 129, 52-59.

Kelmanson, I. A. (2013). Emotional and behavioural features of preschool children born by Caesarean deliveries at maternal request. European Journal of Developmental Psychology, 10(6), 676-690.

Nathan, P. E. & Wenzel, A. (2016). The Oxford handbook of perinatal psychology. New York: Oxford University Press.

Polidano, C., Zhu, A. & Bornstein, J. C. (2017). The relation between cesarean birth and child cognitive development. Scientific Reports, 7(1), 1-10.

Winston, R. & Chicot, R. (2016). The importance of early bonding on the long-term mental
health and resilience of children. London Journal of Primary Care, 8(1), 12–14.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK