Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sponzoring a možnosti využítí dalších zdrojů ve financování škol
Název práce v češtině: Sponzoring a možnosti využítí dalších zdrojů ve financování
škol
Název v anglickém jazyce: Sponsorship and the Opportunities for Using Other Sources for Financing Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Hrkalová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Koberová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK