Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of AQP4 and TRPV4 channels in the ischemic brain edema: focusing on glial cells
Název práce v češtině: Role AQP4 a TRPV4 kanalů v edému vyvolaném ischemickým poškozením mozku: zaměření na gliové buňky
Název v anglickém jazyce: The role of AQP4 and TRPV4 channels in the ischemic brain edema: focusing on glial cells
Klíčová slova: mozek, iontové kanály, transport vody, astrocyty, NG2-glie
Klíčová slova anglicky: brain, ion channels, water transport, astrocytes, NG2-glia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2019
Datum zadání: 11.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Ing. Lucie Máčiková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má za cíl literární rešerši, týkající se důležité role aquaporinu 4 (AQP4) a pro vápník propustného kationtového kanálu - vaniloidního receptoru podtypu 4 (TRPV4), při rozvoji ischemického edému v mozku. Literární přehled by měl obsahovat informace o osmotických změnách, které vedou k zvětšování objemu buněk způsobených ischemickým poškozením, o typech edému a gliových buňkách, které tyto dva membránové proteiny exprimují a jsou schopné regulovat svůj objem a tím ovlivňovat rozvoj a průběh edému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to present a review of the important role of aquaporin 4 (AQP4) and transient receptor potential channels of vanilloid type 4 (TRPV4) in the formation of ischemic brain edema. The review should describe a process of osmotic alterations, which lead to increase of cell volume caused by ischemic injury, the types of brain edema and the glial cells, which express these two membrane proteins and are able to regulate their volume and thereby influence formation and process of brain edema.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK