Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Astrocytes in neurodegenerative disorders
Název práce v češtině: Astrocyty u neurodegenerativních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Astrocytes in neurodegenerative disorders
Klíčová slova: mozek, astrocyty, reaktivní astroglióza, homeostáza,neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Amyotrofická laterální skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
Klíčová slova anglicky: brain, astrocytes, reactive astrogliosis homeostasis, neurodegeneration, Alzheimer`s disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson`s disease, Huntington's disease
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2019
Datum zadání: 11.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Oponenti: Mgr. Ondřej Honc
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je shrnout změny funkčních vlastností astrocytů v progresi neurodegenerativních onemocnění, především u Alzheimerovy choroby, Amyotrofické laterální sklerózy, a Parkinsonovy choroby. Literární rešerše by měla být zaměřena na porovnání morfologických a základních funkčních vlastností astrocytů, ke kterým patří především udržování homeostázy iontů a neurotransmiterů jak za fyziologických, tak i patologických podmínek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to provide an overview of the functional changes of astrocytes in the progression of neurodegenerative diseases, mainly in Alzheimer`s disease, Amyotrophic lateral sclerosis, and Parkinson`s disease. The literature review should be primarily focused on morphological and basic functional properties of astrocytes, which mainly include maintenance of ionic- and neurotransmitter homeostasis, during physiological as well as pathological conditions, such as neurodegeneration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK