Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Artefakty interpretované jako lékařské nástroje z doby železné nebo římské na území dnešní ČR, SR a naddunajské části Dolního Rakouska
Název práce v češtině: Artefakty interpretované jako lékařské nástroje z doby železné nebo římské na území dnešní ČR, SR a naddunajské části Dolního Rakouska
Název v anglickém jazyce: Artefacts identified as medical instruments of the Iron Age or the Roman Age from, what is known today as, the Czech Republic, Slovakia and the Lower Austria - North of the Danube
Klíčová slova: lékařské nástroje|doba římská|doba železná|skalpel|nůž|jehla
Klíčová slova anglicky: medical instruments|Roman Age|Iron Age|scalpel|knife|needle
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2019
Datum zadání: 09.07.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je předložit katalog artefaktů z doby železné a římské nalezených na území dnešní České republiky, Slovenské republiky a naddunajské části Dolního Rakouska, které byly, resp. mohou být na základě analogií, interpretovány jako lékařské nástroje.
Na základě rešerše písemných zdrojů bude provedena analýza pojmů „lékař“ a „lékařský“, jejich původu a oprávněnosti využití u artefaktů z doby železné a římské, u nichž je předpokládán původní účel pro diagnostiku a léčbu. Bude podán stručný přehled druhového a tvarového spektra artefaktů interpretovaných jako lékařské nástroje v prostředí Evropy. Bude sestaven katalog artefaktů z doby železné a římské, které byly interpretovány jako lékařské nástroje, uložených ve sbírkotvorných institucích v České republice, Slovenské republice a naddunajské části Dolního Rakouska. Katalog bude doplněn o artefakty doposud nepovažované za lékařské nástroje, ale odpovídající analogiím z našeho a římského prostředí, které budou vyhledány ve vybraných muzeích v České republice.
Seznam odborné literatury
Bliquez, L. 2014: The tools of Asclepius: surgical instruments in Greek and Roman times. Leiden.
Eggers, H. J. 1951: Der römische Import im freien Germanien. Atlas d. Urgesch. 1. Hamburg.
Jackson, R. 1988: Doctors and diseases in the Roman Empire. London.
Kolník, T. 2004: Das mitteldanubische Barbaricum-eine Brücke zwischen Zentrum und Peripherie am Beispiel der medizinischen Messerfunde. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 195 – 210.
Künzl, E. 2002: Medizinische Instrumente der römischen Kaiserzeit im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Mainz.
Weller, U. – Kaiser, H. – Heynowski, R. 2016: Kosmetisches und medizinisches Gerät: erkennen, bestimmen, beschreiben. Berlin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK