Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskuse o změnách volebního systému do Senátu ČR
Název práce v češtině: Diskuse o změnách volebního systému do Senátu ČR
Název v anglickém jazyce: Discussion of changes in the electoral system to the Senate of the Czech Republic
Klíčová slova: Senát, volební systémy, politický systém, ústavní systém, změna volebního systému, většinové volební systémy, Česká republika, parlament.
Klíčová slova anglicky: Senate, electoral systems, political system, constitutional system, change of electoral system, majority electoral systems, Czech Republic, parliament.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2019
Datum zadání: 10.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: doc. Michel Perottino, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
viz anotace
Předběžná náplň práce
viz anotace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
viz anotace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK