Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovplyvňujúce vývoj v rannom detstve
Název práce v jazyce práce (slovenština): Faktory ovplyvňujúce vývoj v rannom detstve
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující vývoj v ranném dětství
Název v anglickém jazyce: Factors Affecting Early Childhood Development
Klíčová slova: Vývoj a rast dieťaťa; psychomotorický vývoj;faktory biologické; faktory sociálne; anomálie
Klíčová slova anglicky: Development and growth of children; psycho-motor development; biological factors; social factors; anomalies
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2019
Datum zadání: 10.06.2019
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK