Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání přístupu japonských a západních badatelů ke studiu lidového náboženství Koreje v první polovině 20. století
Název práce v češtině: Srovnání přístupu japonských a západních badatelů ke studiu lidového náboženství Koreje v první polovině 20. století
Název v anglickém jazyce: A Comparison of Japanese and Western Scholars’ Approaches to Study of Korean Folk Religion in the First Half of the 20th Century
Klíčová slova: Šamanismus|Korea|Japonsko|lidové náboženství|mudang|pchansu|Akamacu Čidžó|Akiba Takaši|náboženství
Klíčová slova anglicky: Shamanism|Korea|Japan|folk religion|mudang|pansu|Akamatsu Chijo|Akiba Takashi|religion
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2019
Datum zadání: 10.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2021 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se v diplomové práci zaměří na publikace zabývající se korejským náboženstvím od japonských autorů. Ty porovná s publikacemi západních badatelů a misionářů, kteří se zabývali stejnou problematikou. Hlavním předmětem jejího zájmu bude šamanismus. Zaměří se na rozdíly v přístupu k lidovému náboženství, akcentovaná témata, používané hermeneutické postupy a vznikající akademický diskurs.
Dalším cílem této diplomové práce bude zkoumání přijetí zahraničních publikací o korejském náboženství přímo v Koreji a jejich vliv na zkoumání korejských náboženství Korejci samotnými. Též zmapuje, jak se Korejci staví k publikovaným informacím o vlastní zemi a jak tyto poznatky v dnešní době přijímají, zda přijímají jinak informace od japonských a západních badatelů a zda je případný rozdíl v přijímání výzkumů podložený faktickými rozdíly v daných publikacích.
Seznam odborné literatury
Prameny
· TAKAŠI, Akiba, ČIDŽÓ, Akamacu. Čósen fuzoku no kenkjú [Výzkum korejského šamanismu]. Minsokwŏn, 2008.
· MURAJAMA, Čidžun. Čósen no kišin. [Korejští duchové] Kokušokankokai. 1972.
· Annual Reports on Administration of Chosen
· CLARK, Allen Charles: Religions of old Korea. The Christian Literature Society of Korea, Seoul. 1961
· Moose, Robert J. Village life in Korea. Publishing House of the M. E. Church. 1911. [online] https://archive.org/details/cu31924007757382/page/n229

Literatura
· Pak Ilyŏng. Hanguk mugjoŭi ihä. [Porozumění korejskému šamanismu]. Bundo, 1999.
· O Indong. Kkorea, kchoria – sǒjangini purŭn urinara kukhoŭi jǒksa. [Korea – historie našich národních klenotů z pohledu Západu] [online] Yonsei library. 2013.
· Buswell Jr., Robert E., ed. Religions of Korea in Practice. Princeton Readings in Religions. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007.
· Grayson, James Huntley. Korea: A Religious History. Rev. ed. New York. Routledge, 2002.
· KIM, Čongsǒ. Sǒjanginŭi hanguk čongjo jǒngu. [Západní výzkum korejského náboženství] Seoul National Unviersity Press. 2007
· KIM, Čongsǒ. Hanmi, ilčeha hankuk čongjo jǒnguŭi čǒngä. [Korea a Spojené státy americké, výzkum korejského náboženství za japonské okupace]
· ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. Dějiny států. ISBN 8071064114.
· HAHM, Hanhee. Korean Culture Seen through Westerners' Eyes. Korea Journal [online]. 2003, Spring 2003, 106-128. Dostupné z:https://www.ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=3237
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK