Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důsledky působení Číny v Latinské Americe na hegemonické postavení USA v regionu na počátku 21. století
Název práce v češtině: Důsledky působení Číny v Latinské Americe na hegemonické postavení USA v regionu na počátku 21. století
Název v anglickém jazyce: The implications of China's activities in Latin America on the hegemonic position of the US in the region in the early 21st century
Klíčová slova: Latinská Amerika, hegemonie, Čína-USA vztahy, Latinská Amerika a USA, Jižní Amerika, ekonomika, geopolitika.
Klíčová slova anglicky: Latin America, hegemony, China-US relations, Latin America and the US, South America, economy, geopolitics.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2019
Datum zadání: 07.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Oponenti: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
viz text práce.
Předběžná náplň práce
viz abstrakt.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
viz abstrakt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK