Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení sourozenců v rodině s dítětem s postižením
Název práce v češtině: Postavení sourozenců v rodině s dítětem s postižením
Název v anglickém jazyce: Siblings of people with an impairment and his position in family
Klíčová slova: dítě s postižením, rodina, rodinné konstelace, sourozenci
Klíčová slova anglicky: children with disabilities, family, family constellation, siblings
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2019
Datum zadání: 05.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK