Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Detail práce
  
Analýza tělesného složení u hráčů AC Sparta Praha futsal
Název práce v češtině: Analýza tělesného složení u hráčů AC Sparta Praha futsal
Název v anglickém jazyce: Body composition analysis of the players of AC Sparta Praha futsal
Klíčová slova: tělesné složení, futsal, hráčské posty, biomipedance
Klíčová slova anglicky: body composition, futsal, player posts, bioelectric impedance
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2019
Datum zadání: 05.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, LE2-5, E216A, Biomedicínská laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vybraných parametrů tělesného složení u hráčů AC Sparta Praha futsal.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this work is to evaluate selected body composition parameters of the AC Sparta Prague futsal players.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK