Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současného stavu evidence tréninku v triatlonu
Název práce v češtině: Analýza současného stavu evidence tréninku v triatlonu
Název v anglickém jazyce: Analysis of the current state of training records in triathlon
Klíčová slova: evidence tréninku, tréninkové ukazatele, tréninkový deník, tréninkový plán, sporttester, triatlon
Klíčová slova anglicky: training records, training indicators, training diary, training plan, sport tester, triathlon
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2019
Datum zadání: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit míru a formy evidence tréninkových dat v současné
době u triatlonistů v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Find out the forms of collection, registration and analysis of training
data among contemporary triathletes in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK