Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revoluční rok 1989 na vlnách Radia Vaticana
Název práce v češtině: Revoluční rok 1989 na vlnách Radia Vaticana
Název v anglickém jazyce: The Revolutionary Year of 1989 on the Waves of Radio Vaticana
Klíčová slova: církev, Československo, rádio Vaticana, rok 1989, sametová revoluce, svatořečení Anežky české, totalita, Vatikánský rozhlas
Klíčová slova anglicky: church, Czechoslovakia, radio Vaticana, The canonization of Agnes, totality, Vatican radio, Velvet Revolution, year 1989
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2019
Datum zadání: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat reflexí událostí roku 1989 v rozhlasovém vysílání české stanice Vatikánského rozhlasu. V Československu byly jeho programy, zejména pro katolické křesťany po nastolení totalitního režimu a navzdory rušení, vyhledávaným zdrojem informací o náboženském životě ve světě, kdy dodávaly odvahu věřícím v zemích za železnou oponou. Kvalifikační práce se bude proto soustředit na oslabování a pád komunistického režimu pod zorným úhlem tohoto významného média, přičemž jeho vývoj zasadí do politicko-společenských poměrů střední a východní Evropy. Zásadním pramenem ji budou přepsané komentáře Vatikánského rozhlasu i další dobová periodika, která bude autorka konfrontovat s rozsáhlou literaturou.
Seznam odborné literatury
VODIČKOVÁ, Stanislava. Vatikánský rozhlas 1. ohlasy perzekuce Katolické církve v Československu 1950 -1958, ÚSTR, Praha 2016.
SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František. Československá cesta k demokracii: chronologie událostí 1985–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.
NĚMEC, Jaroslav. Anežka Česká: úcta a proces svatořečení. 2. vyd. Vídeň: Polygrafické závody, 1987.
VODIČKOVÁ, Stanislava. Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte. Paměť a dějiny 2014/01, s. 45–57.
SVOBODA, Bohumil. Na straně národa: kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965-1989). Praha: Vyšehrad, 2006.
Předběžná náplň práce
I. ÚVOD
I. Vatikánský rozhlas
II. Komunistická vláda a rozhlasové vysílání RaV
III. Klíčové události revolučního roku 1989 ve vybraných relacích
V. ZÁVĚR
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I. INTRODUCTION
II. Vatican Radio
III.Communist gouvernment and broadcasting of RaV
IV. Key events of the Revolutionary Year of 1989 in selected relations
V. CONCLUSION
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK