Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after Liver transplantation
Klíčová slova: Játra, transplantace, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: Liver, transplantation, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2019
Datum zadání: 03.06.2019
Datum a čas obhajoby: 01.07.2020 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2020
Oponenti: Bc. Robert Charvát
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je vytvořena na základě souvislé měsíční praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny na oddělení KARIP, která probíhala v období od 6. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Práce je rozdělena na obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou) část. V obecné části jsou zpracovány teoretické informace o anatomii a fyziologii jater, dále o jaterních onemocněních, o samotném výkonu transplantace a v závěru o fyzioterapeutické péči po transplantaci jater. Speciální část je zpracování kazuistiky konkrétního pacienta po transplantaci jater i se záznamy jednotlivých terapií. Bakalářská práce je napsána z pohledu fyzioterapeuta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is created on the basis of continuous monthly practise at the Institute of clinical and experimental medicine at the department of KARIP, which took place in the period from 6th to 31st January 2020. Thesis is divited on theoretical and practical part. In theoretical part are compiled informations about anatomy and physiology of liver, than about liver diseases and liver transplantation. In the end of this part are informations about physiotherapic care after liver transplantation. Practical part conteins case study of physiotherapy treatment of patient after liver transplantation and daily records of individual therapies. The bachelor thesis is written from the point of view of a physiotherapist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK