Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after ischemic stroke with right spastic hemiparesis
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, hemiparéza, fyzioterapeutické metody, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: stroke, ischemia, hemiparesis, physiotherapy methods, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2019
Datum zadání: 03.06.2019
Datum a čas obhajoby: 29.06.2020 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Oponenti: Bc. Eva Hankovcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK