Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl francouzské rodiny
Název práce v češtině: Životní styl francouzské rodiny
Název v anglickém jazyce: The Life-style of the French Family
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Halászová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2006
Datum zadání: 06.10.2006
Datum a čas obhajoby: 16.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK