Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání komunikace odsunu Němců z Československa u pravicově populistických stran SPD a AfD
Název práce v češtině: Srovnání komunikace odsunu Němců z Československa u pravicově populistických stran SPD a AfD
Název v anglickém jazyce: Comparison of communication of the expulsion of Germans from Czechoslovakia with the right-wing populist parties SPD and AfD
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2019
Datum zadání: 19.06.2019
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK205, 205, Velká učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Viz PDF anotace.
Seznam odborné literatury
Viz PDF anotace.
Předběžná náplň práce
Viz PDF anotace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Viz PDF anotace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK