Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava monokrystalu UNiGa3 a studium jeho anizotropie
Název práce v češtině: Příprava monokrystalu UNiGa3 a studium jeho anizotropie
Název v anglickém jazyce: Preparation of UNiGa3 single crystal and its anisotropic study
Klíčová slova: Růst monokrystalu, anizotropie, magnetické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: Growing of single crystal, anisotropy, magnetic behavior
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Valenta
Řešitel:
Zásady pro vypracování
- Prostudování literatury s dosavadními výsledky týkajícími se UNiGa3
- Příprava monokrystalu UNiGa3 a jeho ověření
- Orientace monokrystalu k následnému studiu anizotropie
- Provedení měření magnetických a elektrických vlastností v závislosti na orientaci krystalografických os
Seznam odborné literatury
G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prasad, M. Dudley: Sprigner Handbook of Crystal Growth, Sprigner, Berlin, 2009
Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
Předběžná náplň práce
Sloučenina UNiGa3 patří do skupiny pouze dvou známých uranových sloučenin, které krystalizují v necentrosymetrické tetragonální struktuře typu BaNiSn3. Sloučeniny se strukturou postrádající centrum symetrie přináší velmi zajímavé fyzikální vlastnosti jako kvantová kritikalita či koexistence magnetizmu a supravodivosti, které byly pozorovány zejména v cerových sloučeninách.
Aktuálně studovaným problémem je polem indukovaný (metamagnetický) přechod a přítomnost takzvaného trikritického bodu ve sloučenině UIrSi3, která je tou druhou uranovou sloučeninou se strukturou BaNiSn3 [1, 2]. Krystalografická podobnost sloučenin UNiGa3 a UIrSi3 nabízí otázku, zda budou podobné i další fyzikální vlastnosti. Navrhovaná bakalářská práce tuto otázku zodpoví a v případě nových zjištění bude jedinečným výchozím bodem pro navazující magisterskou práci.

[1] J. Valenta, Phys. Rev. B 97, 144423 (2018).
[2] F. Honda et al., https://arxiv.org/abs/1812.00430.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK