Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of the Arctic Geopolitics from the Perspective of Russia-US Relations
Název práce v češtině: Vývoj arktické geopolitiky z hlediska vztahu Ruska a US
Název v anglickém jazyce: Development of the Arctic Geopolitics from the Perspective of Russia-US Relations
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2019
Datum zadání: 31.05.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK314, 314, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Oponenti: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK