Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prístupový proces Slovenskej republiky do Európskej únie v kontexte verejnej debaty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prístupový proces Slovenskej republiky do Európskej únie v kontexte verejnej debaty
Název práce v češtině: Přístupový proces Slovenské republiky do Evropské unie v kontextu veřejné debaty
Název v anglickém jazyce: The accession process of the Slovak Republic to the European Union in the context of public discourse
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2019
Datum zadání: 30.05.2019
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Oponenti: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK