Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích v kontextu rozhodovací praxe SD EU
Název práce v češtině: Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
v kontextu rozhodovací praxe SD EU
Název v anglickém jazyce: Transfer of Rights and Obligations Arising from Employment
Relations in the Context of Decision-Making Practice of Court
of Justice of the European Union (CJEU)
Klíčová slova: hospodářská jednotka zachovávající si identitu, smluvní převod, změna zaměstnavatele
Klíčová slova anglicky: economic entity retains its identity, legal transfer, change of an employer
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2019
Datum zadání: 30.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2019
Datum a čas obhajoby: 21.10.2020 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2020
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK