Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mobilizace společnosti proti hybridním hrozbám - případ České republiky
Název práce v češtině: Mobilizace společnosti proti hybridním hrozbám - případ České republiky
Název v anglickém jazyce: Mobilisation of Public against Hybrid Threats - The Case of the Czech Republic
Klíčová slova: hybridní horzby; Česká republika; mobilizace společnosti
Klíčová slova anglicky: Hybrid threats; Czech Republic; mobilization of society
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2019
Datum zadání: 30.05.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK